Број дозволе: 304/2008-2
Пун назив емитера:

Ваш клас Д.О.О. друштво за радио актвиности, производњу, трговину и услуге Сопот

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Клас

Mатични број: 20284498
ПИБ: 104974124
Адреса: Властимира Весића 61
Место: Дрлупа
Телефон: 011/8255-234
Факс: 011/8255-234
Email адреса: klasantenaradio.rs
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Мирољуб Миросавић
Главни и одговорни уредник: Мирољуб Миросавић
Власничка структура:
1. Мирољуб Миросавић, Сопот - 100%
Рок важења дозволе:

од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 98/Дрлупа-Боблија фреквенција 90,8 MHz