Број дозволе: 311/2008-1
Пун назив емитера:

Д.О.О. за производњу, трговину и услуге Јорд

Скраћени идентификациони знак емитера:

Radio Xanadu

Mатични број: 07672373
ПИБ: 101110752
Адреса: Краља Петра бр. 42
Место: Чачак
Телефон: 032/344-888
Факс: 032/344-888
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Зоран Јовановић
Главни и одговорни уредник: Зоран Јовановић
Власничка структура:
1. Зоран Јовановић, Чачак - 100%
Рок важења дозволе:

од 01.12.2008. до 01.12.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 106 - Чачак, фреквенција 100,8 МHz