Број дозволе: 321/2008-3
Пун назив емитера:

Радиодифузно друштво RSG Media Group Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Стари град

Mатични број: 20272325
ПИБ: 104924197
Адреса: 19 октобар 267/1
Место: Крагујевац
Телефон: 034/501-666
Факс: 034/501-999, 450-044
Email адреса:
Сајт: http://www.radiorsg.rs
Одговорно лице за заступање: Бранко Савић
Главни и одговорни уредник: Бранко Савић
Власничка структура:
1. Милан Урошевић, Крагујевац - 100%
Рок важења дозволе:

од 01.12.2008. до 01.12.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер специјализованог програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 126/Крагујевац, фреквенција 104,3 МHz