Број дозволе: 24/2006-3
Пун назив емитера:

Јавно радиодифузно предузеће Студио Б, из Београда

Скраћени идентификациони знак емитера:

РАДИО СТУДИО Б

Mатични број: 07010109
ПИБ: 100158887
Адреса: Масарикова 5
Место: Београд
Телефон: 011/2069-169
Факс: 011/2069-023
Email адреса:
Сајт: http://www.studiob.rs
Одговорно лице за заступање: Ивана Вучићевић
Главни и одговорни уредник: Ивана Вучићевић
Власничка структура:
1. Град Београд - 100%
Рок важења дозволе:

од 20.11.2006.године до 20.11.2014.године

Зона покривања:Регион Града Београда
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Бр 1/Космај, фреквенција 105,40 MHz
Београд-Торлак, фреквенција 100,80 MHz
Београд-Београђанка, фреквенција 99,10 MHz