Број дозволе: 329/2008-1
Пун назив емитера:

Привредно друштво за радио дифузију Хит Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Хит 105

Mатични број: 17314718
ПИБ: 101972153
Адреса: Југ Богданова 4
Место: Пожаревац
Телефон: 012/531-631
Факс: 012/531-235
Email адреса: infohitradio.rs, hitradio104.9gmail.com
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Маја Ђорђевић
Главни и одговорни уредник: Ненад Николић
Власничка структура:
1. Маја Ђорђевић, Пожаревац - 100%
Рок важења дозволе:

од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 141/Пожаревац-Чачалица, фреквенција 104,9 MHz