Број дозволе: 25/2006-4
Пун назив емитера:

TRIDENT MEDIА GROUP Д.О.О., БЕОГРАД

Скраћени идентификациони знак емитера:

РАДИО ТРИ 95,8

Mатични број: 20046783
ПИБ: 104017423
Адреса: Бежанијских илегалаца 28, Нови Београд,за доставу поште: Савска 13, стан БР.2, Београд
Место: Београд
Телефон: 011/406-3212
Факс: 011/406-3212
Email адреса:
Сајт: http://www.tri.fm
Одговорно лице за заступање: Xu Wang-Hehenberber Geb.Wang
Главни и одговорни уредник: Срђан Шмигић
Власничка структура:
1. Italia International Radio And Media S.R.L., Milano, Italija - 100%
Рок важења дозволе:

од 20.11.2006.године до 20.11.2022.године

Зона покривања:Регион Града Београда
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Б9/Београд-Стојчино брдо, фреквенција 95,80 MHz