Број дозволе: 340/2008-3
Пун назив емитера:

ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕЧ ПОМОРАВЉА Д.О.О., ВЕЛИКА ПЛАНА

Скраћени идентификациони знак емитера:

РАДИО ПЛАНА

Mатични број: 07245475
ПИБ: 101175194
Адреса: Николе Пашића 27
Место: Велика Плана
Телефон: 026/521-510
Факс: 026/522-113
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Драгана Радосављевић в.д.
Главни и одговорни уредник: Драгана Радосављевић
Власничка структура:
1. Весна Милијевић, Велика Плана - 0,668%
2. Јадранка Мићовић-Кованџић, Велика Плана - 15,198%
3. Далибор Стевановић, Велика Плана - 1,448%
4. Акционарски фонд а.д., Београд - 9,353%
5. Невенка Васић, Велика Плана - 72,558%
6. Реч поморавља д.о.о., Велика Плана - 0,775%
Рок важења дозволе:

од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 160/Велика Плана-Врбица, фреквенција 90,4 MHz