Број дозволе: 343/2008-1
Пун назив емитера:

Приватно предузеће за производњу, промет и услуге

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Златар

Mатични број: 06570640
ПИБ: 100957330
Адреса: Треће пролетерске бр. 57
Место: Нова Варош
Телефон: 033/62-133
Факс: 033/62-133
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Тања Млађеновић
Главни и одговорни уредник: Тања Млађеновић
Власничка структура:
1. Тања Млађеновић, Нова Варош - 100%
Рок важења дозволе:

од 01.12.2008. до 01.12.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 176 - Нова варош, фреквенција 106,8 МHz