Број дозволе: 348/2008
Пун назив емитера:

Предузеће за радиодифузију и маркетинг Радио Сан Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Сан

Mатични број: 20121947
ПИБ: 104230896
Адреса: Михаила Пупина 1
Место: Ужице
Телефон: 031/500-450
031/517-350
031/525-350
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radiosan.rs
Одговорно лице за заступање: Илија Петронијевић
Главни и одговорни уредник: Илија Петронијевић
Власничка структура:
1. Илија Петронијевић - 100%
Рок важења дозволе:

од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 183 - Севојно, фреквенција 107,0 МХз