Број дозволе: 27/2006-4
Пун назив емитера:

Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ радио телевизија д.о.о.

Скраћени идентификациони знак емитера:

ТДИ радио

Mатични број: 17128388
ПИБ: 102381838
Адреса: Алексе Ненадовића 19-21
Место: Београд
Телефон: 011/404-9800
Факс: 011/308-9007
Email адреса:
Сајт: http://www.tdiradio.com
Одговорно лице за заступање: Ружица Крџић
Главни и одговорни уредник: Душица Стевановић
Власничка структура:
1. Милош Крџић, Београд - 100%
Рок важења дозволе:

oд 20.11.2006. године до 20.11.2022. године.

Зона покривања:Регион Града Београда
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Бр 011 - Београд-Ушће, фреквенција 91,80 МХз