Број дозволе: 362/2008-2
Пун назив емитера:

Предузеће за промет, услуге и телекомуникације и маркетинг Радио Владимирци Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Владимирци

Mатични број: 17551809
ПИБ: 103322795
Адреса: Светог Саве 57
Место: Владимирци
Телефон: 015/513-388
015/514-755
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Маја Павличевић
Главни и одговорни уредник: Слетлана Новаковић
Власничка структура:
1. Миољуб Павличевић - 100%
Рок важења дозволе:

од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 214 - Владимирци-Скупљен, фреквенција 89,50 МХз