Број дозволе: 363/2008-1
Пун назив емитера:

Јавно информативно предузеће Б Ц Инфо

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Бела Црква

Mатични број: 08724598
ПИБ: 100964577
Адреса: Пролетерска 4
Место: Бела Црква
Телефон: 013/852-099
Факс: 013/851-173
Email адреса:
Сајт: http://www.radiobelacrkva.rs
Одговорно лице за заступање: в.д. директора Радојица Мали
Главни и одговорни уредник: Радојица Мали
Власничка структура:
1. Општина Бела Црква - 100%
Рок важења дозволе:

од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 216/Бела Црква-Урван, фреквенција 92,4 MHz