Број дозволе: 388/2008-4
Пун назив емитера:

Планета 21000 Д.О.О. За производњу и емитовање радио и ТВ програма експорт-импорт и услуге

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Планета

Mатични број: 08779368
ПИБ: 102676182
Адреса: Филипа Вишњића 5а
Место: Нови Сад
Телефон: 021/4723-424
021/6720-440
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radioplaneta.co.rs
Одговорно лице за заступање: Тања Јаковљевић-Дракулић
Главни и одговорни уредник: Тања Јаковљевић-Дракулић
Власничка структура:
1. Тања Јаковљевић - Дракулић, Нови Сад - 100%
Рок важења дозволе:

од 01.12.2008. до 01.12.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 254 - Нови Сад, фреквенција 100,6 МHz