Број дозволе: 32/2007-5
Пун назив емитера:

НС-АС Д.О.О. ПРОИЗВОДЊА, ТРГОВИНА И УСЛУГЕ, НОВИ САД

Скраћени идентификациони знак емитера:

РАДИО АС ФМ

Mатични број: 08696799
ПИБ: 100457403
Адреса: Народног фронта 73
Место: Нови Сад
Телефон: 021/641-1111
Факс: 021/467-181
Email адреса:
Сајт: http://www.radioas.fm
Одговорно лице за заступање: Александар Ђурић
Главни и одговорни уредник: Александар Ђурић
Власничка структура:
1. Александар Ђурић, Нови Сад - 100%
Рок важења дозволе:

од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године

Зона покривања:Подручје аутономне покрајине
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Пр 1/Кикинда, фреквенција 95,60 MHz; Панчево, фреквенција 89,80 MHz; Сомбор, фреквенција 101,30 MHz;
Зрењанин, фреквенција 102,40 MHz; Сремска Митровица, фреквенција 95,70 MHz; Сента, фреквенција 97,50 MHz; Оџаци, фреквенција 98,40 MHz; Суботица, фреквенција 97,00 MHz; Вршац-брег, фреквенција 99,20 MHz; Рума, фреквенција 89,70 MHz; Кула, фреквенција 91,20 MHz; Бачка Топола, фреквенција 95,20 MHz; Врбас, фреквенција 88,50 MHz; Нови Сад, фреквенција 95,80 MHz;