Број дозволе: 413/2009-4
Пун назив емитера:

Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и телевизијску делатност РТВ Рубин из Крушевца - огранак ТВ Рубин из Кикинде

Скраћени идентификациони знак емитера:

ТВ Рубин

Mатични број: 17220977
ПИБ: 100473037
Адреса: Мајке Југовића 11/33, Крушевац; Трг српских добровољаца 40, Кикинда
Место: Крушевац, Кикинда
Телефон: 037/419-914
037/419-919
0230/402-601
Факс: 037/419-919
0230/402-600
Email адреса: ;
Сајт: http://www.tvrubin.com
Одговорно лице за заступање: Марија Милошевић; Славољуб Милошевић
Главни и одговорни уредник: Славољуб Милошевић
Власничка структура:
1. Марија Милошевић, Крушевац – 25%
2. Милош Милошевић, Крушевац –25%
3. Јелена Трифуновић, Кикинда – 9%
4. Тања Недомачки, Кикинда – 8%
5. Љиљана Мајкић, Кикинда – 9%
6. Синиша Бошков, Кикинда – 8%
7. Бела Терно, Кикинда – 8%
8. Игор Црногорац, Кикинда – 8%
Рок важења дозволе:

од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Л 150 - Кикинда, канал 65