Број дозволе: 33/2007-5
Пун назив емитера:

Привредно друштво ТВ Пирот Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

ТВ Пирот

Mатични број: 20156830
ПИБ: 104483806
Адреса: Бранка Радичевића бб
Место: Пирот
Телефон: 010/313-800
Факс: 010/313-910
Email адреса:
Сајт: http://www.tvpirot.rs
Одговорно лице за заступање: Зоран Савић
Главни и одговорни уредник: Владимир Вељковић
Власничка структура:
1. Агенција за приватизацију Републике Србије - 77,92%
2. Акционарски фонд а.д. Београд - 22,08%
Рок важења дозволе:

од 17.12.2007. до 17.12.2015.године

Зона покривања:Подручје региона
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Р 001 - Црни врх-Пирот, канал 41;
Бабушница, канал 68;
Димитровград, канал 62;
Бела Паланка-Шпај, канал 60;
Пирот, канал 28;
Кардашница, канал 56;