Број дозволе: 421/2009
Пун назив емитера:

Радио Бисер Д.О.О. привредно друштво за саобраћај, трговину, издаваштво и радио телевизијске активности

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Бисер плус

Mатични број: 06643043
ПИБ: 100440764
Адреса: Косте Абрашевића 30
Место: Пожаревац
Телефон: 012/221-225
012/542-727
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Горан Милановић
Главни и одговорни уредник: Горан Милановић
Власничка структура:
1. Горан Милановић - 100%
Рок важења дозволе:

од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 135 - Мало Црниће, фреквенција 92,6 МХз