Број дозволе: 427/2009
Пун назив емитера:

Бум Бум 2007 Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

Бум Бум радио

Mатични број: 20241403
ПИБ: 10485802
Адреса: Милентија Поповића 24а/5
Место: Београд
Телефон: 064/1212-142
011/3130-260
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Горан Самарџић
Главни и одговорни уредник: Светлана Богдановић Дејан Микловић
Власничка структура:
1. Горан Самарџић - 33,33%
2. Светлана Богдановић - 33%
3. Дејан Микловић - 33%
Рок важења дозволе:

од 21.08.2009. до 21.08.2017.године

Зона покривања:Регион Града Београда
Врста емитера према садржају програма:

Емитер специјализованог програма

Подручје општина / Делови општина Нови Београд, Савски венац, Чукарица и Стари град

Ознаке мреже / Локација предајника:
Бгр 33 - Београд-Кошутњак, фреквенција 89,4 МHz