Број дозволе: 429/2009-5
Пун назив емитера:

ДРУШТВО ЗА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ, МАРКЕТИНГ И КОНСАЛТИНГ РТВ ЦЕНТАР Д.О.О., BEOGRAD

Скраћени идентификациони знак емитера:

ROCK RADIO 96,2

Mатични број: 20436948
ПИБ: 105676879
Адреса: Мије Ковачевића 10д
Место: Београд
Телефон: 011/2762-452
Факс: 011/2762-452
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Томаж Чоп
Главни и одговорни уредник: Томаж Чоп
Власничка структура:
1. Радио Инвест д.о.о, Београд - 100%
Рок важења дозволе:

од 21.08.2009. године до 21.08.2017.године

Зона покривања:Регион Града Београда
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Подручје општина/Вождовац, Раковица,
Бгр 34/Београд-Београђанка Масарикова 5, фреквенција 92,20 MHz.