Број дозволе: 430/2009-1
Пун назив емитера:

Српска православна црква-Архиепископија Београдско-Карловачка

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Словољубве

Mатични број: 17690132
ПИБ: 102793572
Адреса: Краља Петра I 5
Место: Београд
Телефон: 011/362-2530
Факс: 011/362-2531
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Вукашин Милићевић
Главни и одговорни уредник: Вукашин Милићевић
Власничка структура:
1. Српска православна црква - 100%
Рок важења дозволе:

од 21.08.2009. до 21.08.2017.године

Зона покривања:Регион Града Београда
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Подручје општина / Делови општина Нови Београд, Чукарица, Савски венац и Стари град
Бгр 35 - Земун-Банијска 2, фреквенција 107,3 МHz