Број дозволе: 37/2007-1
Пун назив емитера:

Јавно предузеће за информисање Нови Пазар

Скраћени идентификациони знак емитера:

Регионална ТВ

Mатични број: 17384244
ПИБ: 101793831
Адреса: Стане Бачанин 29
Место: Нови Пазар
Телефон: 020/312-735
020/315-903
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvnp.rs
Одговорно лице за заступање: Денис Маврић
Главни и одговорни уредник: Денис Маврић
Власничка структура:
1. Скупштина општине Нови Пазар - 100%
Рок важења дозволе:

од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године

Зона покривања:Подручје региона
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Р 005 - Шутеновачко брдо, канал 64;
Голија-Кула, канал 40;
Рашка-Градац, канал 59;
Рибарићи, канал 26;
Тутин, канал 59