Број дозволе: 492/2011-2
Пун назив емитера:

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И ТУРИЗАМ ПЛАНЕТА ДОО, АПАТИН

Скраћени идентификациони знак емитера:

РАДИО АПАТИН

Mатични број: 08748527
ПИБ: 100965838
Адреса: 25. маја бр. 1
Место: Апатин
Телефон: 025/780-200
Факс: 025/780-200
Email адреса:
Сајт: http://www.radioapatin.com
Одговорно лице за заступање: Никола Медић
Главни и одговорни уредник: Јелена Јеротијевић-Медић
Власничка структура:
1. Милоје Јеротијевић, Апатин - 100%
Рок важења дозволе:

од 15.08.2011. године до 15.08.2019. године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 297/Апатин, фреквенција 105,8 MHz