Број дозволе: 490/2011
Пун назив емитера:

Привредно друштво за радио и телевизијске активности Duga-Sky радио и телевизија Дуга д.о.о

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Дуга

Mатични број: 17189581
ПИБ: 100436714
Адреса: Косте Абрашевића 30
Место: Пожаревац
Телефон: 012/531-552
012/531-522
Факс: 012/224-199
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Зоран Милановић
Главни и одговорни уредник: Зоран Милановић
Власничка структура:
Зоран Милановић - 100%
Рок важења дозволе:

од 15.08.2011. године до 15.08.2019. године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 142/ Пожаревац - Чачалица, фреквенција 90,1MHz