Број дозволе: 488/2011-1
Пун назив емитера:

Предузеће за информисање и трговину Мега друштво са ограниченом одговорношћу

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Мега ин

Mатични број: 08715882
ПИБ: 100699127
Адреса: Сремска 70а
Место: Инђија
Телефон: 022/553-004
Факс: 022/554-580
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Драган Лакић
Главни и одговорни уредник: Драган Лакић
Власничка структура:
1. Драган Лакић - 51%
2. Бобан Мудрић - 49%
Рок важења дозволе:

од 08.08.2011.до 08.08.2019. године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
ЛР 301 - Инђија - силос фреквенција 89,2 Мхз