Број дозволе: 523/2014
Пун назив емитера:

Привредно друштво за пропаганду и маркeтинг Ребус д.о.о.

Скраћени идентификациони знак емитера:

ОВДЕ РАДИО ЧИГРА

Mатични број: 06270441
ПИБ: 100324268
Адреса: Косовска 35
Место: Крушевац
Телефон: 037/418-330
Факс: 037/420-850
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Драган Бошковић
Главни и одговорни уредник: Драган Бошковић
Власничка структура:
1. Драган Бошковић – 100%
Рок важења дозволе:

од 26.05.2014. године до 26.05.2022. године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 134/Крушевац-Басаре, фреквенција 107,20 MHz