Број дозволе: 49/2007-2
Пун назив емитера:

Вујић телевизија Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

ТВ Вујић

Mатични број: 17122894
ПИБ: 100076936
Адреса: Ужичка 25
Место: Ваљево
Телефон: 014/291-000
Факс: 014/291-001
Email адреса:
Сајт: http://www.vtv.rs
Одговорно лице за заступање: Милан Милиновић
Главни и одговорни уредник: Милан Милиновић
Власничка структура:
1. "Вујић Ваљево" д.о.о. Ваљево - 70%
2. Милан Милиновић, Ваљево - 30%
Рок важења дозволе:

од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године

Зона покривања:Подручје региона
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Р 020 - Маљен, канал 66