Број дозволе: 51/2007-6
Пун назив емитера:

ТВ БАНАТ Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, ВРШАЦ

Скраћени идентификациони знак емитера:

ТВ БАНАТ

Mатични број: 08674086
ПИБ: 102084437
Адреса: Омладински трг 17
Место: Вршац
Телефон: 013/800-200
Факс: 013/800-119
Email адреса:
Сајт: http://www.tvbanat.com
Одговорно лице за заступање: Владан Радосављевић
Главни и одговорни уредник: Владан Радосављевић
Власничка структура:
1. Фондација Хемофарм, Вршац - 100%
Рок важења дозволе:

од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године

Зона покривања:Подручје региона
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
ВР MUX 2
АЛОТМЕНТ ВРШАЦ: ВРШАЦ, БЕЛА ЦРКВА