Број дозволе: 53/2007-10
Пун назив емитера:

РТВ-ПАНОНИЈА Д.О.О. ЗА ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И ТВ ПРОГРАМА, НОВИ САД

Скраћени идентификациони знак емитера:

ТВ ПАНОНИЈА

Mатични број: 08708568
ПИБ: 100720403
Адреса: Арсе Теодоровића 5
Место: Нови Сад
Телефон: 021/423-499
Факс: 021/528-042
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvpanonija.rs
Одговорно лице за заступање: Здравка Ковачевић
Главни и одговорни уредник: Здравка Ковачевић
Власничка структура:
1. Авни Трлабућ, Вучитрн – 100%
Рок важења дозволе:

од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године

Зона покривања:Подручје региона
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Р 25/Нови Сад-Мишелук, канал 64; Кула-силос, канал 52; Суботица, канал 53