Број дозволе: 76-1/2007-4
Пун назив емитера:

Медијски центар Blue Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

ББ РАДИО

Mатични број: 08651698
ПИБ: 101568281
Адреса: Мостонга 38
Место: Оџаци
Телефон: 025/444-122
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Горан Медић
Главни и одговорни уредник: Горан Медић
Власничка структура:
1. Горан Медић, Бачки Брестовац - 100%
Рок важења дозволе:

од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године

Зона покривања:Подручје региона
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

у периоду од 02h до 14h

Ознаке мреже / Локација предајника:
Рр 23/Оџаци, фреквенција 89,70 МHz