Broj dozvole: 93/2008-1
Pun naziv emitera:

Društvo za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa RTV Aldi D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Aldi

Matični broj: 20206527
PIB: 104640958
Adresa: Crnotince bb
Mesto: Preševo
Telefon: 017/660-420
Faks: 017/660-890
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Isuf Memeti
Glavni i odgovorni urednik: Arbnora Ahmeti
Vlasnička struktura:
1. Isuf Memeti, Crnotince - 100%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 028 - Preševo-Reljanski rit, kanal 44