Broj dozvole: 94/2008-2
Pun naziv emitera:

Privredno društvo za radio i televizijske aktivnosti Mostnet RTV D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Mostnet

Matični broj: 20305860
PIB: 105166834
Adresa: Jug Bogdanova 94
Mesto: Prokuplje
Telefon: 027/334-460
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: LJubiša Mitić
Glavni i odgovorni urednik: LJubiša Mitić
Vlasnička struktura:
1. Udruženje Kosovo i Metohija moj dom, Prokuplje - 100%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 29/Prokuplje-Hisar, kanal 37