Broj dozvole: 104/2008-2
Pun naziv emitera:

AKCIONARSKO DRUŠTVO RADIO TELEVIZIJA SOKOBANJA, NIŠ

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV SOKO

Matični broj: 07254237
PIB: 102023693
Adresa: Generala Bože Jankovića 9
Mesto: Niš
Telefon: 018/830-814
018/830-815
Faks:
Email adresa: ;
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Tomislav radomirović
Glavni i odgovorni urednik: Gordana Stamenović
Vlasnička struktura:
1. Akcionarski fond a.d., Beograd - 15,68%
2. Snežana Otović, Niš - 41,47%
3. RTV Sokobanja a.d, Niš - 40,77%
4. Mali akcionari - 2,08%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 51/Sokobanja-Janior, kanal 44