Broj dozvole: 110/2008-3
Pun naziv emitera:

Diskos društvo sa ograničenom odgovornošću za izdavanje i proizvodnju nosača zvuka i slike

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Diskos

Matični broj: 07194889
PIB: 100365864
Adresa: Kruševačka br. 22
Mesto: Aleksandrovac
Telefon: 037/751-125
037/751-296
Faks: 037/751-296
Email adresa:
Sajt: http://www.diskos.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Ana Stajić
Glavni i odgovorni urednik: Miodrag Milutinović
Vlasnička struktura:
1. Miodrag Milutinović, Kruševac - 42,57%
2. Milomir Knežević, Kruševac - 57,43%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008. do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 65/Aleksandrovac, kanal 44