Broj dozvole: 111/2008-4
Pun naziv emitera:

JAVNO PREDUZEĆE RADIO TELEVIZIJA BRUS, BRUS

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV BRUS

Matični broj: 17214217
PIB: 10114940
Adresa: Bratislave Petrović 15
Mesto: Brus
Telefon: 037/827-027
037/826-066
Faks: 037/827-027
Email adresa:
Sajt: http://www.rtvbrus.co.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Natalija Moskovljević-Miletić
Glavni i odgovorni urednik: Marijana Jeličić
Vlasnička struktura:
1. Opština Brus, Brus - 100%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2024.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 67/Brus, kanal 44