Broj dozvole: 116/2008
Pun naziv emitera:

Preduzeće za izdavačku delatnost, radio i televiziju Melos D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Melos

Matični broj: 07388217
PIB: 101775093
Adresa: Hajduk Veljkova 2
Mesto: Kraljevo
Telefon: 036/320-888
036/322-555
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.rtvmelos.net
Odgovorno lice za zastupanje: Zoran Jovanović
Glavni i odgovorni urednik: Zoran Jovanović
Vlasnička struktura:
1. Zoran Jovanović, Kraljevo - 100%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 081 - Kraljevo-vodotoranj, kanal 37