Broj dozvole: 117/2008-2
Pun naziv emitera:

PREDUZEĆE ZA REKLAMU, USLUGE I TV PROGRAM JEFIMIJA D.O.O., KRUŠEVAC

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV JEFIMIJA

Matični broj: 17017357
PIB: 100472069
Adresa: Birčaninova 10, Kruševac (adresa za dosatvu pošte Cara Lazara 68, Kruševac)
Mesto: Kruševac
Telefon: 037/3541-116
Faks: 037/3541-116
Email adresa:
Sajt: http://www.jefimija.tv
Odgovorno lice za zastupanje: Goran Nikolić
Glavni i odgovorni urednik: Goran Nikolić
Vlasnička struktura:
1. Goran Nikolić-100%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Alotment Kopaonik: Novi Pazar, Tutin, Brus, Raška, Aleksandrovac
KP MUX 2