Broj dozvole: 131/2008-6
Pun naziv emitera:

Društvo sa ograničenom odgovornošću Televizija Valjevo plus

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Va plus

Matični broj: 17443003
PIB: 101826941
Adresa: Norveških interniraca 23
Mesto: Valjevo
Telefon: 014/351-1410
014/351-1464
Faks: 014/351-1584
Email adresa:
Sajt: http://www.tv-valjevo.com
Odgovorno lice za zastupanje: Branka Jevtić
Glavni i odgovorni urednik: Branka Jevtić
Vlasnička struktura:
1. Živojin Milinković, Valjevo – 100%
Rok važenja dozvole:

od 07.03.2008.godine do 07.03.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 125 - Valjevo-Pećina, kanal 53