Broj dozvole: 148/2008-3
Pun naziv emitera:

Društvo za televizijske aktivnosti Klisura Produkcija D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV Klisura

Matični broj: 20281391
PIB: 104963298
Adresa: 29. novembra bb
Mesto: Grdelica
Telefon: 016/3426-585
Faks: 016/3426-585
Email adresa: tvklisuragmail.com
Sajt: http://www.tvklisura.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Zoran Stanisavljević
Glavni i odgovorni urednik: Zoran Stanisavljević
Vlasnička struktura:
1. Zoran Stanisavljević, Grdelica - 100%
Rok važenja dozvole:

od 16.06.2008.godine do 16.06.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
L 10/Grdelica, kanal 24