Broj dozvole: 179/2008
Pun naziv emitera:

RTV Ekos-LE D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Ekos

Matični broj: 20056754
PIB: 103994643
Adresa: Selo Stajkovce bb
Mesto: Vlasotince
Telefon: 016/869-575
Faks: 016/284-852
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Velibor Stojković
Glavni i odgovorni urednik: Velibor Stojković
Vlasnička struktura:
1. Velibor Stojković, Vlasotince - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 022 - Leskovac, frekvencija 92,9 MHz