Broj dozvole: 5/2006-9
Pun naziv emitera:

PRVA TELEVIZIJA D.O.O., BEOGRAD

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

PRVA

Matični broj: 20136588
PIB: 104284066
Adresa: Autoput 22
Mesto: Beograd
Telefon: 011/2091-000
Faks: 011/2091-001
Email adresa:
Sajt: http://www.prva.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Peter Smith, Peter Einstein
Glavni i odgovorni urednik: Dragan Nenadović
Vlasnička struktura:
1. "Nova Broadcasting" d.o.o., Beograd - 100%
Rok važenja dozvole:

od 04.08.2006.godine do 04.08.2022.godine

Zona pokrivanja:Područje cele republike
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
K 3/Požarevac-Čačalica, kanal 36; Tornik, kanal 46; Venac, kanal 33; Vranje-Pljačkovica, kanal 31; Čoka Vinjilor, kanal 22; Prijepolje-Gradina, kanal 51; Jastrebac, kanal 55; Beograd-Kanarevo brdo, kanal 61; Žeželj, kanal 53; Crni vrh-Jagodina, kanal 58; Cer, kanal 25; Kosmaj, kanal 50; Priboj-Bić, kanal 51; Subotica, kanal 50; Ovčar, kanal 52; Besna kobila, kanal 47; Crni vrh-Pirot, kanal 39; Valjevo-Pećina, kanal 21; Novi Beograd-Geneks, kanal 69; Nova Varoš, kanal 69; Kladovo, kanal 35;
Kopaonik-Gobelja, kanal 61; Gučevo, kanal 40; Tupižnica, kanal 34; Goč, kanal 65; Beograd-Torlak, kanal 12; Šutenovačko brdo, kanal 21; Užice-Zabučje, kanal 36; Vršac-breg, kanal 51; Raška-Gradac, kanal 65; Bajina bašta, kanal 30; Beograd-Stojčino brdo, kanal 8; Rudnik, kanal 23; Sombor-grad, kanal 29; Deli Jovan, kanal 38; Kikinda, kanal 25