Broj dozvole: 188/2008-1
Pun naziv emitera:

Radio Srce D.O.O. za usluge, reklamu i propagandu

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Srce

Matični broj: 17191039
PIB: 100505672
Adresa: Avalska 15
Mesto: Prokuplje
Telefon: 027/321-080
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Dragan Pejčić
Glavni i odgovorni urednik: Dragan Pejčić
Vlasnička struktura:
1. Dragan Pejčić, Prokuplje - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 042 - Prokuplje, frekvencija 91,4 MHz