Broj dozvole: 191/2008-2
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće Informativni Pres centar opštine Han

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Han

Matični broj: 17007246
PIB: 100926363
Adresa: Svetosavska 31
Mesto: Vladičin Han
Telefon: 017/472-370
Faks: 017/473-598
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: v.d. direktora Zoran Cvetković
Glavni i odgovorni urednik: Zoran Cvetković
Vlasnička struktura:
1. Opština Vladičin Han - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008. do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 49/Vladičin Han, frekvencija 100,5 MHz