Broj dozvole: 192/2008-1
Pun naziv emitera:

Preduzeće za radio i TV difuziju Gaga D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Gaga

Matični broj: 06877869
PIB: 102409297
Adresa: Marka Oreškovića 4
Mesto: Vlasotince
Telefon: 016/877-297
016/877-296
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.radiogaga.fm
Odgovorno lice za zastupanje: Kristina Ranđelović
Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Ranđelović
Vlasnička struktura:
1. Aleksandar Ranđelović, Vlasotince - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 050 - Vlasotince, Kosaljevica, frekvencija 94,9 MHz