Broj dozvole: 200/2008-1
Pun naziv emitera:

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE RADIO AMARO DOO SJENICA

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO AMARO

Matični broj: 17192370
PIB: 100945883
Adresa: Milorada Jovanovića 41
Mesto: Sjenica
Telefon: 020/741-514
Faks: 020/740-900
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Hikmet Zeković
Glavni i odgovorni urednik: Elma Zeković
Vlasnička struktura:
1. Hikmet Zeković-100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 64/Sjenica, frekvencija 94,5 MHz