Broj dozvole: 204/2008-1
Pun naziv emitera:

Ortačko društvo za emitovanje radio i televizijskog programa Žarko Timotijević i dr. Sezam

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Sezam

Matični broj: 17225880
PIB: 100626326
Adresa: Moše Pijade 21 a/4
Mesto: Bor
Telefon: 030/443-363
030/422-324
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Žarko Timotijević
Glavni i odgovorni urednik: Miloš Lazarević
Vlasnička struktura:
1. Žarko Timotijević, Bor - 50%
2. Jelena Timotijević, Bor - 50%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 069 - Bor-Strelište, frekvencija 91,3 MHz