Broj dozvole: 207/2008-1
Pun naziv emitera:

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Ruf d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Kučevo

Matični broj: 07682557
PIB: 101589181
Adresa: Srpskih vladara 528
Mesto: Petrovac na Mlavi
Telefon: 012/500-022
Faks:
Email adresa: dragirufgmail.com
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Dragi Ruf
Glavni i odgovorni urednik: Dragi Ruf
Vlasnička struktura:
1. Dragi Ruf, Petrovac na Mlavi - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 78Kučevo, frekvencija 88,9 MHz