Broj dozvole: 208/2008
Pun naziv emitera:

Privredno društvo za produkciju i promet Pek-ton D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Zvižd

Matični broj: 17359525
PIB: 102280596
Adresa: Svetog Save bb
Mesto: Kučevo
Telefon: 012/850-246
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.radiozvizd.com
Odgovorno lice za zastupanje: Oliver S.Paunović
Glavni i odgovorni urednik: Oliver S.Paunović
Vlasnička struktura:
1. Oliver Paunović, Kučevo - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 079 - Kučevo, frekvencija 94,00 MHZ