Broj dozvole: 218/2008-2
Pun naziv emitera:

Privredno društvo za građevinarstvo, trgovinu na veliko i malo, ugostiteljstvo i turizam Stara čaršija O.D.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Stara čaršija

Matični broj: 17285866
PIB: 101372002
Adresa: Živke Damjanović 30
Mesto: Ćuprija
Telefon: 035/84-75-991
Faks: 035/84-75-990
Email adresa:
Sajt: http://www.radiostaracarsija.com
Odgovorno lice za zastupanje: Dragoljub LJubić
Glavni i odgovorni urednik: Ranko Cenić
Vlasnička struktura:
1. Dragoljub LJubić, Ćuprija - 50%
2. Dinka LJubić, Ćuprija - 50%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008. do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 110 - Ćuprija, frekvencija 107,80 MHz