Broj dozvole: 226/2008-3
Pun naziv emitera:

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO TELEVIZIJA KRALJEVO I IBARSKE NOVOSTI D.O.O., KRALJEVO

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO KRALJEVO

Matični broj: 07152736
PIB: 101774332
Adresa: Konarevo 800B
Mesto: Kraljevo
Telefon: 036/324-091
036/312-406
Faks: 036/312-505
Email adresa:
Sajt: http://www.rtvkraljevo.com
Odgovorno lice za zastupanje: Violeta Simović
Glavni i odgovorni urednik: Violeta Simović
Vlasnička struktura:
1. Violeta Simović, Kraljevo - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 128/Kraljevo, frekvencija 98,5 MHz