Broj dozvole: 229/2008-1
Pun naziv emitera:

Radio i televizija Kanal-M D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Kanal M

Matični broj: 17124137
PIB: 101098324
Adresa: Nemanjina bb
Mesto: Paraćin
Telefon: 035/568-858
035/568-111
Faks: 035/568-112
Email adresa:
Sajt: http://www.mihajlovic.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Miodrag Radunović
Glavni i odgovorni urednik: Emil Milojević
Vlasnička struktura:
1. Dejan Mihajlović, Paraćin - 100%
Rok važenja dozvole:

od 18.08.2008.godine do 18.08.2016.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 136 - Paraćin, frekvencija 94,0 MHz